Hệ thống thanh toán qua di động Apple Pay đã chính thức có mặt tại Trung Quốc. Với việc hợp tác với Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Apple Pay đã đặt.

Nguồn:https://mcitmc.org/