Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Công an đang xem xét chủ trương miễn thị thực, tức visa cho Việt kiều và thân nhân khi nhập cảnh vào Việt Nam. Dự kiến…

Nguồn:https://mcitmc.org/