VTC16 | Thôn Giáp Nhất (Nam Định) là nơi duy nhất ở miền Bắc có nghề truyền thống làm khăn xếp. Hiện nay, trải qua nhiều thăng trầm, nghề làm khăn xếp…

Nguồn:https://mcitmc.org/