Bút Waterman Exception – Đẳng cấp nghệ thuật chế tác Waterman Pen được thành lập vào năm 1883, bởi Lewis Edson Waterman. Lewis Waterman cùng với …

Nguồn:https://mcitmc.org/