Gymer Troy Đại Chiến Menu Quán Hủ Tiếu Mì Trần Bình Trọng Bán Đêm Bao Chất Lượng. #GymerTroy #hủtiếumì #hủtiếumìtrầnbìnhtrọng Địa Chỉ: 160 Trần…

Nguồn:https://mcitmc.org/