Sử dụng phần mềm Cheat engine 6.4 Link dowload: Hướng dẫn các bước: 1. Ta mở Asphalt 8 2. T mở Cheat engine 6.4 …

Nguồn:https://mcitmc.org/