B1:các bạn cài đặt phần mềm freedom trên appvn,chú ý máy của các bạn phải được root B2:khi cài đặt xong rồi vào freedom, rồi chọn một game cần hack…

Nguồn:https://mcitmc.org/