Ma-thi-ơ 14:25-27 ký thuật câu chuyện Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển như sau:

“Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus bước đi trên mặt biển, đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng: “Ấy là ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán với họ: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!””

Vào thời điểm Chúa Giê-xu đến với các môn đồ trong cơn thử thách của họ thì trời đã muộn và tối. Nhưng Ngài đã đến đúng vào lúc họ cần. Chúa phán: “Hãy yên lòng, Ta đây, đừng sợ!” Đó cũng là những gì Chúa muốn phán với bạn hôm nay.

Tôi xin chia sẻ với bạn 3 cách mà bạn có thể yên lòng trong Chúa khi đang gặp thử thách.

Đầu tiên, bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài biết chính xác bạn đang ở đâu và Ngài có thể tìm thấy bạn ngay cả trong bóng tối. Trong câu chuyện ở trên, các môn đồ đã lênh đênh trên biển khoảng 12 giờ mà không có Chúa. Không phải Ngài không biết họ đang ở đâu hay Ngài đợi cơn bão qua đi rồi Ngài mới đến. Có thể Ngài không xuất hiện ngay lúc mà các môn đồ mong muốn, nhưng Ngài luôn xuất hiện chính xác vào lúc họ cần.

Bạn đã bao giờ trải qua một thử thách và tự hỏi “Chúa ơi, Ngài ở đâu?” Bạn đã ở ngoài kia giữa sóng biển bão bùng, đương đầu với cuộc sống mà không có Chúa. Nhưng hãy yên lòng, Chúa luôn xuất hiện đúng lúc.

Thứ hai, hãy nhớ rằng những gì bạn nhìn thấy không phải lúc nào cũng đúng. Các môn đồ tưởng rằng họ đang gặp nan đề chồng chất nan đề, phải chống chọi sóng dữ mà nay lại gặp ma nữa. Nhưng thực ra không phải vậy. Đấng mà họ tưởng là ma ấy thực ra chính là Cứu Chúa Giê-xu, là thầy của họ.

Trong cuộc sống, có những thứ mà bạn nhìn thấy và cho rằng đó là vấn đề tồi tệ nhất, nhưng Chúa có thể dùng điều đó để giải cứu bạn. Những gì bạn cho là nguồn cơn của nỗi sợ hãi lại chính là phương cách của Chúa để bạn có thể “yên lòng”. Thường thì những nan đề sẽ che khuất tầm nhìn của bạn, khiến bạn không thực sự thấy rõ. Đó là lý do vì sao bạn phải luôn hướng tầm nhìn của mình về Chúa.

Sự khích lệ thứ ba chính là Lời Chúa Giê-xu phán, “đừng sợ”. Hãy nhớ rằng Ngài không thay đổi hoàn cảnh của các môn đồ. Điều Ngài làm là giúp họ thay đổi. Trước hết Ngài không xử lý những gì mà họ đương đầu ngoài kia. Ngài ưu tiên xoa dịu tấm lòng bên trong của họ trước.

Trong những thử thách bạn đối diện, Chúa cũng sẽ làm như vậy. Không phải là Ngài e dè trước những hoàn cảnh bạn đang trải qua. Ngài là Đấng quyền năng, Ngài lớn hơn mọi nan đề của bạn, Ngài chỉ cần phán một lời thì sóng êm, biển lặng. Nhưng Ngài muốn bạn học biết rằng bạn có thể đương đầu với kẻ thù ngoài kia bởi vì Ngài ở bên trong tấm lòng bạn.

Chúa nhìn thấy rõ mọi điều và Ngài sẽ xuất hiện vào lúc bạn cần.

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/tin-hot/