Ngày 6/6/1944, phe Đồng Minh đã tiến hành cuộc đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandy (Normandie). Đây là cuộc tấn công từ biển vào đất liền lớn nhất…

Nguồn:https://mcitmc.org/