Tên thường gọi: hoa hồng, cây hoa hồng, giỏ hoa hồng pháp, hoa hồng trồng công trình, bụi hoa hồng Tên khoa học: Rosa sp. cây có chiều cao 40 – 60cm. Cây …

Nguồn:https://mcitmc.org/