Chào mọi người, cùng với trào lưu phim Itaewon class, mình đã làm một cái makeup tutorial để cho các bạn hâm mộ phim tầng lớp Itaewon nói chung cũng như …

Nguồn:https://mcitmc.org/