Cảnh hoàng hôn trên biển bằng màu nước. Mình phải tua nhanh quá trình vẽ vì thời lượng up trên youtube có hạn. Xin mọi người thông cảm. Toàn bộ họa…

Nguồn:https://mcitmc.org/