Làm cây bút MOD đơn giản nhất nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt tất cả các trick nâng cao như Air Bust and Variations, Spread, Metal Trick, Ayatori trick,… Nếu.

Nguồn:https://mcitmc.org/