Trong vài ngày qua, virus Corona có những biến chuyển đặc biệt, nhất là lây truyền từ người sang người và khiến 170 người thiệt mạng. BS.CK2 Trương Hữu…

Nguồn:https://mcitmc.org/