Unsupported archive format. Hôm nay mình mở file Winrar thì thấy lỗi không mở được file nén. Hướng dẫn sửa lỗi The archive is either in unknow format or …

Nguồn:https://mcitmc.org/