Link: APPVN: Các bước tải : B1: Vào trình duyệt B2:Gõ appvn apk B3:Chọn phần thứ 2 B4:Chọn …

Nguồn:https://mcitmc.org/