Bánh cổ truyền thực hành theo phương pháp hiện đại. Công thức này làm nhanh, đơn giản và hiệu quả: Nguyên Liệu: 275g bột nếp 30g lá gai khô 100g đường …

Nguồn:https://mcitmc.org/