Sẽ thế nào nếu iPhone cũng dùng bút như S-pen? iPhone và Galaxy có thể coi là 2 dòng điện thoại cao cấp có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường hiện…

Nguồn:https://mcitmc.org/