1-Đo áp huyết và đo đường, thiếu đường phải uống thêm đường cát vàng cho đường tăng lên từ 140mg/dL lên 160mg/dL =8.0-9.0mmol/l trước khi chữa. Mỗi…

Nguồn:https://mcitmc.org/