Thay vì truy cập trang tokhaiyte.vn, người dân có thể khai báo sức khỏe qua app NCOVI trên các thiết bị di động. * Website: * Điện …

Nguồn:https://mcitmc.org/