Ahihi các em thân mến. Hôm nay chị muốn giới thiệu với các em một bản cover Mặt trời của em rất vui từ anh TBB. Các em hãy xem video để biết thêm chi tiết…

Nguồn:https://mcitmc.org/