Tại Kinh Đô Áo Dài có gần 500 mẫu vài hoa nhí dành cho các chị các mẹ. ———————————– Kinh Đô Áo Dài – 50 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà…

Nguồn:https://mcitmc.org/