Mình là Linh. Hiện tại mình đang là du học sinh tại Mỹ. Trong video này mình muốn chia sẻ kinh nghiệm mổ mắt của mình bằng phương pháp Phakic ICL evo+.

Nguồn:https://mcitmc.org/