NGHIENCUULICHSU. Kinh Thánh là quyển sách được xuất bản và đọc rât nhiều trên thế giới. Các chi tiết trong đó bị giới khoa học bác bỏ vì tính huyền…

Nguồn:https://mcitmc.org/