VTC16 | Chuyên gia Khởi nghiệp tư vấn cho anh Nguyễn Quang Lợi, Vĩnh Phúc bí quyết nguồn thức ăn cho thịt cá chép “”giòn”” hơn. Nhờ đó, giá thành bán cá.

Nguồn:https://mcitmc.org/