Đây là công thức rất ngon nè mọi người xem nha Nguyên liệu : 5 bịch sữa tươi có đường 100g đường bỏ …

Nguồn:https://mcitmc.org/