Nói thật với mọi người làm Macbook thì mình làm quá nhiều video trải nghiệm rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình cầm và dùng Apple Watch Series 4 bản Gold…

Nguồn:https://mcitmc.org/