PGS TS Bùi Thế Tâm. Khóa học miễn phí Lập trình hướng đối tượng C++ trên Visual Studio: Con trỏ this và Con trỏ kiểu lớp
1. Con trỏ this. Mỗi đối tượng trong C ++ đều có quyền truy cập vào địa chỉ riêng của nó thông qua một con trỏ quan trọng gọi là thispointer. Con trỏ này là một tham số ẩn cho tất cả phương thức. Do đó, bên trong một phương thức, this có thể được sử dụng để chỉ đối tượng đang xét. Hàm bạn không có con trỏ này, bởi vì hàm bạn không phải là thành phần của lớp. Chỉ các phương thức của lớp mới có con trỏ this.
Các thành phần dữ liệu viết trong phương thức được hiểu là thuộc 1 đối tượng do con trỏ this trỏ tới. Phương thức bao giờ cũng có ít nhất 1 đối là con trỏ this và nó luôn luôn là đối đầu tiên của phương thức. Tham số truyền cho đối con trỏ this chính là địa chỉ của đối tượng đi kèm với phương thức trong lời gọi phương thức.
2. Con trỏ trỏ tới lớp. Con trỏ trỏ tới một lớp trong C ++ được thực hiện chính xác theo cách giống như một con trỏ trỏ tới một cấu trúc và truy cập các thành phần của một con trỏ tới một lớp ta cũng sử dụng toán tử giống như ta đã làm với con trỏ cấu trúc. Cũng như với tất cả các con trỏ, bạn phải khởi tạo con trỏ trước khi sử dụng nó.
3. Đối tượng được cấp phát động: contro = new tenlop;
Giới thiệu Khóa học Lập trình hướng đối tượng C++ Visual studio: dành cho người bắt đầu học lập trình, sinh viên đại học và cao đẳng thuộc ngành đào tạo Tin học. Giáo trình dạy từ các lệnh cơ bản của ngôn ngữ C++ cho đến lập trình hướng đối tương.
PlayList về Lập trình hướng đối tượng C++ trên Visual Studio 2013:

Đây là kênh chính thức của PGS TS Bùi Thế Tâm, Kênh đào tạo miễn phí về Công nghệ thông tin. Nội dung: Tin học văn phòng, Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office, Hướng dẫn dùng Google Drive, Lập trình ngôn ngữ C, Lập trình hướng đối tượng C++ trên Visual Studio, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Algorithms (Giải thuật), Sorting algorithms, Graph (đồ thi), Các thuật toán toán tối ưu, các bài toán thống kê, Giáo trình tin học văn phòng, Giáo trình ngôn ngữ lập trình C.
Bùi Thế Tâm có nhiều năm kinh nghiệm viết sách và dạy Tin học ở các trường Đại học, làm việc tại Viện Toán học Hà Nội từ 1969 – 2013, là tác giả của một số đầu sách nhiều người dùng: “Giá trình tin học văn phòng”, “Cẩm nang sử dụng máy vi tính”, “Ngôn ngữ lập trình C và lập trình hướng đối tượng”, “Giáo trình Turbo Pascal 7.0”, “Các phương pháp tối ưu hóa” …
Kênh này dành cho các bạn sinh viên, giáo viên dạy môn Tin học, các bạn muốn học Tin học mà không có điều kiện tới các lớp học.
Hãy like và chia sẻ các vidio trên Kênh cho bạn bè và những người bạn quen đang muốn học về Tin học. Mọi hình thức copy và sao chép đều vi phạm bản quyền của youtube nếu không được sự đồng ý của tác giả Bùi Thế Tâm. Đừng quên đăng ký kênh để học thêm các bài mới
Subscribe kênh Youtube Bui The Tam:
Facebook:
Twitter:
Blog:

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/game/