Đánh giá laptop Macbook Air MD760 Thiết kế unibody của MacBook Air MD760 tức là thiết kế liền khối không vết cắt ghép với ít bộ phận , đơn giản và gọn…

Nguồn:https://mcitmc.org/