Hồ Quỳnh Hương tập cùng ban nhạc GypsyQueen (Nhật Bản) để chuẩn bị cho chương trình Festival Japan 2017 diên ra tại Tokyo. (Nguồn: FB Soan Trinh) …

Nguồn:https://mcitmc.org/