[LMHT] Mid Swain vs Wukong | Sách Chiêu Hồn Mejai + 25 Số DAME Phê Vãi Cả Nồi | Trâu best Udyr
#Lmht #Traulol #TFT
➤Shop Acc Uy Tín:
➤Đăng ký để theo rõi:
➤Link Facebook:
Nếu thấy hay đừng quên Đăng ký để xem những Clip hay nhất của TRÂU Nhá!

Nguồn:https://mcitmc.org/