Đây là Video ghi lại hậu trường chụp hình của Nga Tây và Quỳnh Ruby tại “Tuyệt tình Cốc” gây xôn xao dư luận thời gian qua. ➤ Trọn bộ hơn 165 hình ảnh…

Nguồn:https://mcitmc.org/