không biết các bác có bị hay không nhưng cái laptop acer cùi nhà em khi gõ lệnh adb nhấn enter thì nó hiện ra cửa sổ mới rồi lặng mất tiêu không thấy đâu,…

Nguồn:https://mcitmc.org/