Đây là bản giá rẻ thay thế cho Macbook Pro No Touchbar 2016 và 2017 năm 2018 Apple không ra mắt bản giá rẻ, đây là giải pháp lựa cho tốt cho những bạn …

Nguồn:https://mcitmc.org/