Batman đã chi ra chút thời gian để nghe những câu nói triết lý từ tên này mà cũng hay tên này là tên đầu tiên làm cho Batman đau đầu nhất và cũng là tên…

Nguồn:https://mcitmc.org/