Xin chào. Panorama là chủ đề thảo luận trong số MCCam tuần này. Các bạn có thường xuyên chụp Panorama không ? Và kết quả thế nào ? Video này mình có …

Nguồn:https://mcitmc.org/