Video về những hình ảnh trong buổi shooting với áo dài Magonn tại Nhà Vườn An Hiên – Huế được thưc hiện vào tháng 11/2019 Trong video mình có sử dụng …

Nguồn:https://mcitmc.org/