Các phương pháp mổ tật khúc xạ, quá trình mổ, hậu phẫu mà bạn nên biết. Link instagram của Minh nếu các bạn muốn xem thêm phần highlight story nè: …

Nguồn:https://mcitmc.org/