Like fanpage của bệnh viện Mắt Sài Gòn để biết những chương trình khuyến mại mới nhất: Video mô tả quá trình mổ.

Nguồn:https://mcitmc.org/