MỘNG (Rất Hay) – Thầy Pháp Hòa Houston, TX. Thursday Oct. 2, 2014 (Tập 1 of 2)

Giảng tại Nhà Hàng Kim Sơn, Houston, TX
Video by: Anh Truc

1) Tôi Muốn Hạnh Phúc (Rất Hay) – Thầy Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Friday Oct. 12, 2012) Tập 1 of 2
Giảng tại The Villagio (

2) Người Khéo Nói (Rất Hay) – Thầy Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Thursday Sep. 8, 2011)
Giảng tại Nhà Hàng Kim Sơn

3) NIỆM LÀNH SANH TƯỚNG ĐẸP (Rất Hay) – Thầy Pháp Hòa Austin, TX Tue April 2013 Tập 1 of 2

Tu Viện Trúc Lâm
11328 – 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: [email protected]

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/giai-tri/