Cơ sở sản xuất bánh gai Đài Lan – Đặc sản bánh gai xứ dùa. Chuyên cung cấp bánh gai tại vùng Dốc Dừa Tương Sơn – Anh Sơn Nghệ An. …………………………….

Nguồn:https://mcitmc.org/