Ngày 17/5/2019, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Newyork tham dự Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội năm 2019….

Nguồn:https://mcitmc.org/