Mực Xà, Mực Ma (Sthenoteuthis oualaniensis) Black Squid Danh pháp đồng nghĩa Symplectoteuthis oualaniensis Mực xà hay còn gọi là mực ma (danh pháp …

Nguồn:https://mcitmc.org/