Nhạc và lời: Văn Cường
Thể hiện: Trung Hiếu
Hòa Âm: Nguyễn Đình Hùng
Hình ảnh minh họa: Internet

Help us caption & translate this video!

Nguồn:https://mcitmc.org/