Anh Nghiêm Minh Hiệu, sinh năm 1982, trú tại TP.Vinh là một trong số những nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất trong đường dây đưa người đi xuất khẩu…

Nguồn:https://mcitmc.org/