phongsuthanhnien #tinnongthanhnien “Theo bạn thì những viên đá này họ sẽ trưng ở đâu? Chắc chắn không phải là ở toilet, chắc chắn không phải là phòng…

Nguồn:https://mcitmc.org/