giadinhlaso1 #giadinhlaso1phan2 #shinae NGHẸN LÒNG!!! Khi thấy Se Kyung và Shin Ae khóc nức nở vì được gặp lại cha trong phút chốc Gia đình là số 1 …

Nguồn:https://mcitmc.org/