Ngọc Anh – Triệu Đóa Hoa Hồng (Lời Việt: Trung Kiên) Paris By Night 117 – Vườn Hoa Âm Nhạc ©2016 published by Thuy Nga under license **Các video trên …

Nguồn:https://mcitmc.org/