Just random #sing w/ voice only & nice to play w/ #Apple TV. Tối rồi nên hát chay chơi thôi #Ngườihãyquênemđi, k thôi bên này bị mời lên phường làm việc …

Nguồn:https://mcitmc.org/