Trí tuệ thì thường sinh trưởng trong tĩnh lặng, còn tính cách thường trưởng thành trong bão táp. Nhờ những lần ngược gió, khó khăn và trắc trở mà…

Nguồn:https://mcitmc.org/